Suzan Visker
People Culture & Business

I live the intention, set during the program, every day, and it helps me to stay close to myself. As a result I’am healing faster than people think is possible.

Vertrokken vanuit huis in een slechte conditie, vermoeid, verdrietig en overbelast door diverse niet beïnvloedbare omstandigheden. Onervaren met retraites of yoga of mediteren of vegetarische voeding. Onervaren met samen met een groep onbekenden een week doorbrengen.

Land aan Zee is een meer dan fantastisch mooie locatie met een prachtige missie en visie die overal in alles wat je ervaart, hoort of eet terug komt. Het was fijn dat er in onze retraite niet was opgenomen dat wij bij moeten dragen aan het reilen en zeilen van de organisatie, dat had voor mij een lastige geworden vanwege mijn gebrek aan energie. Hierin ervaarde ik het (ver)zorgende karakter van the power of time off.

De dag indeling die aangeboden wordt bied een passend ritme aan de dag. Opstaan en mediteren, goed ontbijt en dan de frisse lucht in doet wonderen voor je kijk op de nieuwe dag, geeft energie en zelf-inzicht. De bijzondere (en later gedeelde) muziek, stilte en rustig gegeven instructies en storytelling bij de oefeningen stimuleren al je zintuigen en je totale waarneming van wat er is. Er werd gezorgd voor geborgenheid in de groep waar tegelijkertijd veel focus is voor individuele behoeften en omstandigheden.

De jaar intentie die ik heb benoemd tijdens de nieuwjaarretraite leef ik tot op heden dagelijks na en helpt mij om dicht bij mijn eigen normen en waarden te blijven. Hierdoor genees ik sneller dan men voor mogelijk houdt. Dit is met recht een retraite waar je inzichten opdoet die je mee naar huis kunt nemen om te integreren in je dagelijkse leven en werken. Daardoor is deelnemen aan een the power of time off retraite een enorme aanrader voor iedereen.

 

I left home in a bad condition, tired, sad and overloaded by various circumstances beyond my control. Inexperienced with retreats or yoga or meditation or vegetarian nutrition. Inexperienced with spending a week with a group of strangers.

Land aan Zee is a fantastic location with a beautiful mission and vision that is reflected in everything you experience, hear or eat. It was nice that our retreat did not include the requirement that we have to contribute to the ins and outs of the organization, which had become difficult for me due to my lack of energy. Here I experienced the caring character of the power of time off.

The daily schedule offers an appropriate rhythm to the day. Getting up and meditating, having a good breakfast and then going outdoors into the nature does wonders for your outlook on the new day, gives you energy and self-insight. The special (and later shared) music, silence and calmly given instructions and storytelling during the exercises stimulate all your senses and your total perception of what is there. Security was provided in the group where at the same time there is a lot of focus on individual needs and circumstances.

To this day, I live the intention that I set during the New Year’s retreat, every day, and it helps me to stay close to my own values and beliefs. Therefore I’am healing faster than people think is possible. This is truly a retreat where you will gain insights that you can take home and integrate into your daily life and work. This makes participating in a the power of time off retreat highly recommended for everyone.

 

Suzan Visker
People Culture & Business