Patricia Appeldoorn
Regional adviser Cooperation Palliative Care The Netherlands (PZNL)

I know again what it feels like to experience inner-peace.

I had booked a the power of time off retreat because I felt intensely tired and because I allowed myself some time off. See what’s on my mind, write down thoughts and get in touch with myself. In recent years I have worked (too) hard and sometimes it feels like I have lost touch with myself. In addition, I am going to start a new job and I want to start there with good energy.

Now two months later I still manage to maintain the inner peace that I have been able to realize with the help of the retreat program. Varying experiences that have made it possible to experience space in my head and heart again and have given me new life energy. I know again what it feels like to experience inner peace. At home I now make more time for a healthy lunch. I also know how to keep the rhythm of meditating daily at the beginning of the day and before going to sleep.

I want to say a big thank you to the team of the power of time off.

Patricia Appeldoorn
Regional adviser Cooperation Palliative Care The Netherlands 

 

Ik had een the power of time off retreat geboekt omdat ik me intens moe voelde en omdat ik mezelf me-time gunde. Kijken wat me bezighoudt, gedachten opschrijven en in contact komen met mezelf. De laatste jaren heb ik (te) hard gewerkt en het voelt soms alsof ik het contact met mezelf ben kwijtgeraakt. Daarnaast ga ik met een nieuwe baan beginnen en daar wil ik met goede energie starten.

Nu twee maanden later lukt het me nog steeds de innerlijke rust te vast te houden die ik heb weten te realiseren met behulp van het retreat programma. Afwisselende ervaringen die het mogelijk hebben gemaakt weer ruimte te ervaren in mijn hoofd en hart en die me nieuwe levensenergie hebben gegeven. Ik weet weer hoe het voelt om innerlijke rust te ervaren. Thuis maak ik nu meer tijd voor een gezonde lunch. Het ritme van dagelijks mediteren aan het begin van de dag en voor het slapen gaan weet ik ook vast te houden.

Ik wil het team van the power of time off heel erg bedanken.

Patricia Appeldoorn
Regioadviseur Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)